Inwentaryzacja w systemie ERPMicrosoft Dynamics NAV.

Inwentaryzacja w systemie ERP czy spis z natury, to proces, który przeprowadzamy cyklicznie w naszych firmach, w celu fizycznego zliczenia ilości zapasów przechowywanych w magazynach (stanu magazynów).
W oprogramowaniu ERP należy przeprowadzić kilka operacji, które mają przygotować dokumenty w systemie, a następnie zarejestrować wynik naszego spisu z natury.

Etapy

Aby przeprowadzić proces spisu z natury w Microsoft Dynamics NAV wykonamy następujące kroki:

• wprowadzimy najpierw ustawienia zapasu z okresami inwentaryzacji,
• dokonamy przeglądu tych ustawień,
• przygotujemy dziennik inwentaryzacji (spisu z natury) i wypełnimy go danymi,
• dane te będą źródłem do przygotowania listy inwentaryzacji,
• z listą inwentaryzacji w formie wydruku możliwe będzie przeprowadzenie spisu z natury,
• wyniki spisu zostaną wprowadzone do systemu Microsoft Dynamics NAV,
• po wprowadzeniu wyników inwentaryzacja zostanie zaksięgowana,
• na koniec procesu wydrukujemy niezbędne dokumenty podsumowujące przeprowadzony spis z natury, a konkretnie raport: dokument inwentaryzacji.

Operację inwentaryzacji przeprowadzimy zalogowani do Microsoft Dynamics NAV jako magazynier. Na głównym ekranie mamy w tym widoku dostęp do głównych dokumentów wykorzystywanych w magazynie. Są to m. in.:

• operacje magazynowe (zarówno pobrania, jak i odłożenia),
• dostęp do wydań, przyjęć, czy przesunięć magazynowych,
• szybki dostęp do najczęściej używanych zapasów,
• zestawienia interesujących nas operacji.