Łańcuch dostaw w systemie ERP i prawidłowe zarządzanie nim to jedno z kluczowych zagadnień związanych z działalnością firm handlowych. W filmie przybliżamy temat łańcucha dostaw właśnie z perspektywy firmy handlowej. Scenariusz, na bazie którego chcielibyśmy prześledzić łańcuch dostaw przewiduje, iż nasza firma handlowa kupuje towary, a następnie sprzedaje je swoim nabywcom. Firma ma również kilka magazynów:

• Magazyn główny – zarządzany przez system WMS w Microsoft Dynamics NAV. Mamy tu więc do czynienia albo z zarządzaniem magazynem wysokiego składowania, albo z magazynem, gdzie prowadzona jest ewidencja z dokładnością do miejsca odłożenia,

Przykładowy proces, który będziemy chcieli przedstawić składa się z kilku kroków:

• Zamówienie zbiorcze, będące źródłem zapotrzebowania (planem dostaw do nabywcy – jako części łańcucha dostaw) i wynikające z podpisanego z naszym klientem kontraktu (umową) na cykliczne dostawy zamawianych przez niego towarów, odwzorowuje ilości jakie nasza firma powinna dostarczyć klientowi w danym okresie.

• W ramach zamówienia sprzedaży mamy 3 różne zapasy (towary), z których jeden jest bezpośrednio dostępny na magazynie centralnym, z którego następują wydania, a pozostałe dwa nie są dostępne. Z tym, że jeden z nich może zostać przesunięty z naszego własnego magazynu lokalnego, a drugi musi zostać zakupiony od dostawcy.

• W celu zrealizowania scenariusza i prezentacji łańcucha dostaw w firmie handlowej niezbędne będzie uruchomienie planowania MRP, które zgodnie z wprowadzonymi wcześniej ustawieniami w systemie ERP Microsoft Dynamics NAV, wywoła proces poszukiwania zapasów przez system zarówno wśród naszych pozostałych magazynów, jak i wśród dostawców zewnętrznych.

• W kolejnym kroku prezentacji łańcucha dostaw w firmie handlowej zrealizujemy oba dokumenty jednym przyjęciem magazynowym. Zdarzają się bowiem sytuacje, w których dostawy od wielu dostawców są przywożone jednym transportem.

• Kolejną operacją łańcucha dostaw, do której system nas przygotowuje jest odłożenie – jest ono generowane automatycznie po zaksięgowaniu przyjęcia magazynowego. W magazynie WMS, zapasy, które zostały przyjęte, powinny zostać odłożone na odpowiednio przypisane do nich miejsca (półki, pojemniki, regały – w zależności od złożoności magazynu).

• Dalszy ciąg scenariusza prezentującego łańcuch dostaw w firmie handlowej to pobranie zapasu do strefy wydań oraz realizacja wydania odpowiadającego zamówieniu sprzedaży od naszego klienta.

• Na koniec ewidencji operacji magazynowych w naszym łańcuchu dostaw zaprezentujemy sposób w jaki w systemie ERP Microsoft Dynamics NAV możliwe jest zarejestrowanie operacji księgowych związanych z procesem. Będzie to zamknięcie dokumentami księgowymi operacji magazynowych powiązanych z łańcuchem dostaw.

Po więcej informacji zapraszamy do filmu!