W filmie przedstawimy możliwości systemu ERP Microsoft Dynamics NAV z punktu widzenia firmy handlowej. Różnymi drogami otrzymuje ona oferty od potencjalnych klientów. Jedną z możliwości jest otrzymanie oferty poprzez e-mail. Tego rodzaju zapytania ofertowe będziemy wprowadzać do systemu ERP Microsoft Dynamics NAV. Na ich podstawie utworzymy zamówienie sprzedaży, do którego zaplanujemy niezbędne zapasy, towary. Na końcu przeanalizujemy płynność finansową firmy i sprawdzimy możliwość realizacji wybranych zamówień. Przyjrzymy się również możliwościom akceptacji zamówień.

W pierwszej części filmu skoncentrujemy się na stworzeniu oferty dla potencjalnego klienta. Przedstawiamy integrację systemu ERP Microsoft Dynamics NAV z oprogramowaniem Microsoft Outlook. W programie Outlook otrzymamy e-mail z zapytaniem od potencjalnego klienta. Następnie utworzymy nowy kontakt, dla którego będziemy w stanie wystawić ofertę. Zaprezentujemy również możliwość wygenerowania w systemie Microsoft Dynamics NAV zadania, które zostanie wyświetlone dla grupy sprzedawców w programie Microsoft Outlook. Zarejestrujemy również pewne działania marketingowe na naszym kontakcie. Pierwsza część zakończy się wystawieniem oferty i przesłaniem jej klientowi. Całość operacji przeprowadzimy zalogowani do systemu ERP Microsoft Dynamics NAV jako specjalista ds. sprzedaży.

W drugiej części utworzymy zamówienie sprzedaży na podstawie przygotowanej wcześniej oferty. Następnie sprawdzimy dostępność ofertowanych towarów i w razie ich braku zaproponujemy ich ewentualne zakupy. W tym celu utworzymy również niezbędne zamówienie zakupu. W celu zaplanowania niezbędnych dokumentów zapotrzebowania: zamówień zakupu, bądź zleceń przesunięć, będziemy zalogowani do systemu ERP Microsoft Dynamics NAV jako pracownik działu zakupów.

W trzeciej części filmu prezentujemy informacje, które osoba akceptująca zamówienie zakupu może uzyskać z systemu Microsoft Dynamics NAV, w celu podjęcia słusznej decyzji. Sprawdzimy w systemie warunki, jakie powinny być spełnione, aby zaakceptować wygenerowany wcześniej dokument zamówienia zakupu, przeprowadzimy analizę płynności finansowej, spróbujemy zmienić warunki płatności dotyczące zamówienia zakupu. Wszystko w celu terminowej realizacji zamówienia sprzedaży dla naszego klienta. W tym celu będziemy zalogowani do systemu ERP Microsoft Dynamics NAV jako dyrektor finansowy.

Podsumowując, celem filmu jest prezentacja możliwości systemu Microsoft Dynamics NAV w firmie handlowej, w kilku obszarach jej działalności.

Po więcej informacji zapraszamy do filmu!