Środki trwałe w systemie ERP

Środki trwałe w systemie ERP i podstawowe operacje z nimi związane, a więc ewidencja, amortyzacja czy likwidacja, są tematem kolejnego filmu z cyklu „Jak wykorzystać system ERP”. Operacje jakie prześledzimy w dzisiejszym odcinku to kolejno: założenie kartoteki środka trwałego, jego zakup, obliczenie pierwszej amortyzacji, zwiększenie wartości, obliczenie następnej amortyzacji, aż w końcu sprzedaż, czyli likwidacja środka trwałego.

W zaprezentowanym procesie rozpoczniemy od założenia kartoteki środka trwałego. Następnie w systemie ERP Microsoft Dynamics NAV wprowadzimy dokument zakupu. Będzie to faktura zakupu, którą zaewidencjonujemy przyjęcie środka trwałego, bezpośrednio z obszaru zakupów w systemie. Spowoduje to automatyczne wygenerowanie wpisów w systemie związanych ze środkiem trwałym. Po założeniu kartoteki i zaewidencjonowaniu zakupu będziemy gotowi do zaksięgowania pierwszej amortyzacji.
Kolejnymi krokami będzie zmiana parametrów środka trwałego, a więc zwiększenie wartości. Pozwoli nam to również zaprezentować sposób księgowania kosztów związanych z konserwacją środka trwałego, także poprzez fakturę zakupu. Po zmianie parametrów przeprowadzimy kolejną amortyzację, tak aby prześledzić wpływ zmiany parametrów na obliczanie amortyzacji.

W ostatnim kroku przeprowadzimy proces likwidacji środka trwałego poprzez jego sprzedaż. Czyli likwidacja za pomocą faktury sprzedaży.

Po więcej informacji zapraszamy do filmu!