Czym jest traceability w łańcuchu dostaw?

Traceability w łańcuchu dostaw czyli śledzenie numeru partii produktów (surowców, towarów, wyrobów gotowych, itd.) jest realizowane w firmach z różnych powodów. Czasami jest to obowiązek ciążący na firmie działającej w określonej branży. Innym razem firmy wdrażają śledzenie zapasów aby poprawić kontrolę jakości. Dzięki śledzeniu zapasów (traceability w łańcuchu dostaw) łatwo ustalić partię komponentów otrzymanych od dostawcy, która została wykorzystana w produkcji. Można dzięki temu określić również nabywców, do których wyrób gotowy trafił.

Operacje w systemie, które zostaną przeprowadzone:
• Utworzenie nowego zapasu w systemie z opcją śledzenia partii;
• Dodanie zapasu do istniejącego już BOMu wyrobu gotowego;
• Przyjęcie zapasu jako dostawy (od dostawcy) – z rejestracją numeru partii;
• Zużycie zapasu do produkcji wyrobu gotowego – z podaniem odpowiedniego numeru partii;
• Podgląd ścieżki, którą przebył zapas w systemie – od dostawcy przez produkcję do nabywcy.

W celu przeprowadzenia operacji związanych z traceability (śledzeniem partii) w systemie ERP Microsoft Dynamics NAV – zalogujemy się do aplikacji w jako planista produkcji. Logując się do systemu Microsoft Dynamics NAV korzystamy z określonej roli przypisanej nam przez administratora. W zależności od tej roli inne elementy pojawiają się na stronie głównej. W naszej sytuacji do dyspozycji mamy elementy związane z produkcją, zapasy, powiadomienia, prognozy produkcji, oraz elementy wspomagające planistę takie jak zamówienia zakupu czy zamówienia sprzedaży.

Nasz scenariusz obrazujący funkcjonalność traceability w systemie ERPMicrosoft Dynamics NAV rozpoczniemy od utworzenia nowego zapasu. Uruchamiamy kartotekę zapasu albo z menu bocznego, albo z paska narzędzi. W celu utworzenia kartoteki zapasu należy nadać jej numer, bądź wykorzystać automatyczną serię numeracji przypisaną do kartoteki zapasu. Podajemy również podstawowe informacje niezbędne do rejestracji operacji związanych z tym zapasem. Wśród nich: podstawowa jednostka miary, kategoryzacja zapasu, informacje o fakturowaniu, o sposobach jego uzupełniania.

Na etapie tworzenia kartoteki nowego zapasu należy również zdefiniować w systemie informacje związane ze śledzeniem zapasu (traceability). Zapas w systemie ERP Microsoft Dynamics NAV możemy śledzić na kilka sposobów. System umożliwia zarówno śledzenie numeru partii, jak i numeru seryjnego. Decyzja dotycząca traceability – sposobu śledzenia zapasu, zapada poprzez wybranie odpowiedniego kodu śledzenia zapasu. Brak wyboru jakiegokolwiek kodu skutkuje brakiem śledzenia zapasu w systemie. Same kody śledzenia zapasów są wypełniane przez administratora systemu. Można ich stworzyć dowolną ilość.

Po więcej informacji, zapraszamy do filmu!