Zarządzanie produkcją w systemie ERPMicrosoft Dynamics NAV

Zarządzanie produkcją przy zróżnicowanych zleceniach produkcyjnych – w zależności od tego czy produkcja odbywa się na zamówienie czy na magazyn. Wprowadzając ustawienia do systemu ERP Microsoft Dynamics NAV pod kątem modelu produkcyjnego musimy zdecydować o sposobie zarządzania produkcją (tzw. zasadach produkcyjnych) jakie będą w nim obowiązywać. W systemie mamy dwa podstawowe modele zarządzania produkcją. Są nimi: produkcja na magazyn oraz produkcja na zamówienie.

W tym filmie chcielibyśmy przybliżyć widzom podstawowe różnice pomiędzy tymi dwiema metodami zarządzania produkcją w systemie ERP – Microsoft Dynamics NAV. W celu prezentacji zagadnienia będziemy zalogowani do systemu Microsoft Dynamics NAV jako Planista produkcji. Na ekranie głównym użytkownika dostępne są funkcje i dokumenty najczęściej wykorzystywane przez planistów produkcji.

Zanim rozpoczniemy planowanie produkcji dokonamy przeglądu listy zapasów i ich ustawień w systemie. W kartotece zapasu (w naszym wypadku jest to rower MTB) mamy do wyrobu gotowego przypisany m. in. BOM produkcyjny oraz marszrutę. BOM produkcyjny to lista komponentów, a marszruta to lista procesów, przez które przechodzi wyrób gotowy w trakcie produkcji. Kartoteka zapasu zawiera również informacje związane z zasadami ponownego zamawiania czyli zarządzania dostępnością danego zapasu. Poprzez opcję Nawiguj, w obszarze produkcji i kompletacji w systemie ERP możemy przejrzeć przede wszystkim strukturę naszego wyrobu gotowego. Jest ona prezentowana w rozbiciu na wielu poziomach na poszczególne elementy BOM-u produkcyjnego. Poziom pierwszy to poziom wyrobu gotowego. Rozwijając poziom pierwszy, pojawia się poziom drugi, na którym dostępna jest lista półproduktów wchodzących w skład wyrobu gotowego. Na tym poziomie dostępne są również informacje potrzebne w zarządzaniu produkcją w zakresie metody uzupełnień danego komponentu. Metoda uzupełnień informuje o tym, czy dany komponent należy produkować, czy też jest on kupowany z zewnątrz. Rozwijając kolejne poziomy jesteśmy w ten sposób w stanie zejść do najniższej gałęzi drzewa BOM-u produkcyjnego.

Po więcej informacji zapraszamy do naszego filmu!