Ustawienie uprawnień w starszych wersjach

W starszych wersjach Microsoft Dynamics NAV, zawsze był problem z ustawieniem właściwych indywidualnych uprawnień dla użytkowników,  zawsze potrzebowaliśmy więcej ról z uprawnieniami, niż standardowo zdefiniowane w systemie ERP.

To nie było takie łatwe i wymagało dużego nakładu pracy i testów, po każdej zmianie uprawnień, przelogowanie użytkownika w systemie i ponowny test – próba udana lub nieudana – i tak do skutku. Często przy uruchomieniu systemu (bez wcześniejszych dokładnych testów), gdy użytkownicy już rozpoczęli w nim normalną pracę, mogły się pojawiać uporczywe komunikaty: „Nie masz uprawnień do odczytu danych z tabeli…/..do zapisu../..do modyfikowania”.

Kolejne korekty ustawień uprawnień eliminowały jeden komunikat, a w jego miejsce pojawiał się następny i następny. Zdesperowany konsultant wówczas „tymczasowo” nadawał rolę SUPER i problem uprawnień znikał.

Oczywiście w mniej stresowym okresie należało wrócić do tematu i indywidualnie dostosować uprawnienia użytkownika. Nie było jednak żadnego automatycznego narzędzia do przygotowywania indywidualnych uprawnień.

Automatyczne rejestrowanie uprawnień w Microsoft Dynamics NAV 2016

W MS Dynamics NAV 2016 znajdziemy nowe narzędzie wspomagające określenie dostępu użytkownika do właściwych tabel z danymi. Jeżeli chcemy dodać nowy zestaw uprawnień możemy to nadal zrobić ręcznie lub skorzystać z nowego automatu.

Jak to działa?

Narzędzie do rejestrowania uprawnień opiera się na funkcjonalności Użycia kodu (Code Coverage). Tworzymy w aplikacji nowy Zestaw uprawnień i przyciskiem Uruchom w grupie Rejestruj uprawnienia zaczynamy „nagrywanie”.

Użytkownik wykonuje w systemie operacje i czynności związane z jego zakresem obowiązków np. przeglądanie otwartych zamówień sprzedaży, tworzenie nowych zamówień sprzedaży, zakładanie kartoteki nabywcy, księgowanie dokumentu wydania i księgowanie faktur.

Gdy wykonane zostaną już wszystkie operacje przyciskiem Zatrzymaj kończymy rejestrację. System do zestawu uprawnień doda użyte w trakcie rejestracji tabele z odpowiednimi dostępami do odczytu, wstawiania, modyfikowania lub usuwania danych.

Jeżeli zapomnimy o jakimś procesie, który rejestruje użytkownik w systemie możemy procedurę powtórzyć, a po zatrzymaniu potwierdzić pytanie: „Czy chcesz dodać zarejestrowane uprawnienia?”. Zestaw uprawnień zostanie poszerzony o dostęp do nowych tabel.

Rejestracja uprawnień to bardzo przydatna funkcja dostępna teraz w standardzie Microsoft Dynamics NAV.Automatyczne rejestrowanie uprawnień