Zarówno duże korporacje, jak i firmy z sektora MŚP do właściwego funkcjonowania potrzebują prawidłowo prowadzonych analiz i raportów. Jednak zgodnie z badaniami, większość firm nie jest w stanie poradzić sobie z przetwarzaniem dużych ilości danych, a co za tym idzie tworzone raporty i zestawienia często mijają się ze stanem faktycznym.

W dalszej części przedstawiamy kilka wariantów, które pozwalają na efektywne gromadzenie oraz przetwarzanie danych zbieranych w systemie ERP Microsoft Dynamics NAV.

Czym jest Business Intelligence?

Business Intelligence jest pojęciem niezwykle szerokim. Głównym założeniem narzędzi klasy Business Intelligence (BI) jest przetwarzanie danych w informacje, które później przekuwane są w wiedzę potrzebną do zwiększenie konkurencyjności, sprzedaży oraz prawidłowej analizy rynku. Działa zgodnie z zasadą, że im więcej wiemy o danym zjawisku, czy problemie, tym łatwiej nam podejmować właściwe i efektywne decyzje. Narzędzia Business Intelligence są coraz bardziej doceniane wśród przedsiębiorców, którzy chętnie sięgają po nowoczesne rozwiązania umożliwiające im usprawnić proces podejmowania decyzji.
W odróżnieniu do systemów ERP, które zajmują się zebraniem oraz obróbką danych, systemy Business Intelligence pozwalają je wykorzystać tak aby zwiększyć przewagę rynkową.

Korzyści płynące z zastosowania narzędzi Business Intelligence

Narzędzia stworzone do analizy oraz raportowania klasy Business Intelligence niosą ze sobą sporo korzyści, które każda firma będzie mogła przekuć w sukces.

 • Narzędzia Business Intelligence umożliwiają prawidłowe zrozumienie i interpretację badanych zjawisk. Niezależnie, czy analiza dotyczy obszaru finansów, sprzedaży, produkcji, logistyki, zakupów czy kapitału ludzkiego. Zawsze otrzymujesz konkretne dane, które pozwalają na podjęcie prawidłowych i szybkich decyzji.
 • Pozwalają przyśpieszyć pracę analityków biznesowych, a co za tym idzie umożliwiają szybsze podejmowanie decyzji i weryfikację działań.
 • Ułatwiają i usprawniają wymianę danych pomiędzy pracownikami przedsiębiorstwa.
 • Korzystnie wpływają na optymalizację działań oraz kontrolę wyznaczonych celów.
 • Analiza biznesowa jest prostą drogą do zwiększenia przychodów firmy oraz ograniczenia niepotrzebnych kosztów związanych z nieprawidłowo podjętymi decyzjami, które oparte były na złych danych.

Obecnie tylko około 15 – 20% pracowników firm korzysta w swojej pracy z analiz biznesowych. Wynika to często z braku odpowiednich narzędzi, ale również z braku świadomości. Microsoft jest zdania, iż każdy pracownik powinien mieć możliwość korzystania z narzędzi BI, w potrzebnym mu zakresie.

Poniżej przedstawiamy kilka wariantów analitycznych Business Intelligence.

Microsoft Power BI dla Office 365

Microsoft Power BI dla Office 365 daje możliwość samoobsługowej analizy biznesowej w programie Microsoft Excel. Znacznie ułatwia pracę w organizacji, przyśpiesza przekazywanie danych poprzez udostępnianie skoroszytów MS Excel oraz ułatwia współpracę online.

Microsoft Excel dla wielu analityków jest podstawowym i niezwykle skutecznym programem, który umożliwia tworzenie interesujących materiałów oraz raportów.
Usługa Microsoft Power BI udostępnia 3 funkcje:

 • odnajdywanie oraz łączenie danych
 • modelowanie oraz analizowanie
 • wizualizacje danych

Business Intelligence

Business Intelligence

Power BI dla Office 365 to nic innego, jak zestaw funkcji i usług opierających się na chmurze, które umożliwiają wizualizację danych, udostępnianie materiałów oraz współpracę na wygenerowanych analizach.

Wykorzystanie protokołu OData oraz zapytań w Microsoft Dynamics NAV 2015 ułatwia integrację z Microsoft Excel, dzięki czemu użytkownik korzysta z narzędzi dostępnych w pakiecie Power BI, takich jak Power Pivot, Power View oraz Power Maps.

Narzędzia Microsoft Power BI mogą być wykorzystane w programie Microsoft Excel do analizy oraz przetwarzania danych zaczerpniętych z oprogramowania ERP – Microsoft Dynamics NAV.

 • Power Query – to dodatek do Microsoft Excel który umożliwia gromadzenie danych zarówno ze źródeł firmowych, jaki i zewnętrznych, takich jak Wikipedia, czy różne dane statystyczne. Power Query daje możliwość samodzielnej analizy danych poprzez znajdowanie oraz upraszczanie zdobytych informacji.
 • Power Pivot – jest to dodatek rozszerzający możliwości jakie daje Microsoft Excel poprzez dodanie hierarchii oraz relacji (takich jak wskaźników wydajności KPI). Posiada także wbudowaną pamięć, która umożliwia przechowywanie wygenerowanych wcześniej modeli.
 • Power View – dodatek umożliwiający interaktywnie wyświetlać dane oraz raporty w programie Excel za pomocą diagramów, wykresów.
 • Power Map – to szczególnie widowiskowy dodatek Microsoft Power Business Intelligence. Pozwala on na integrację danych zaczerpniętych z programu Excel z mapami Microsoft Bing. Na ich podstawie powstaje efektowna, interaktywna mapa z wygenerowanymi danymi.

Business Intelligence

Raportowanie w Microsoft Dynamics NAV

System ERP Microsoft Dynamics NAV 2015 posiada wbudowane narzędzia Business Intelligence, które zapewniają wszystkim użytkownikom dostęp do analiz. Dzięki temu rozwiązaniu użytkownicy z różnych działów mogą tworzyć analizy oraz raporty związane z zarządzaną przez nich dziedziną.

Wyświetlanie wykresów graficznych w oprogramowaniu ERP – Microsoft Dynamics NAV 2015 jest możliwe przy pomocy dodatku Business Chart. System Microsoft Dynamics NAV umożliwia graficzną wizualizację danych w postaci wykresów (słupkowych, kołowych oraz liniowych).
W ramach funkcjonalności oprogramowania Microsoft Dynamics NAV każdy użytkownik może tworzyć wykresy na podstawie danych z tabeli, a także przy pomocy zdefiniowanych zapytań. Niekiedy istnieje konieczność tworzenie wykresów niestandardowych (np. gdy użytkownik chce zwizualizować dane obliczone na niestandardowej stronie, na różnych typach wykresów, bądź w różnych jednostkach). Microsoft Dynamics Business Chart jest narzędziem umożliwiającym tworzenie skomplikowanych wykresów dla złożonych danych.

Analizy biznesowe Jet Reports

Microsoft Excel, zdaniem wielu, jest najpotężniejszym narzędziem do tworzenia raportów oraz analiz baz danych. Jet Reports opiera się właśnie na programie Excel i umożliwia wykorzystać dane zawarte w Microsoft Dynamics ERP na poziomie żądanym przez firmy różnej wielości oraz z różnych branż.

Narzędzie analityczne Jet Reports oraz uproszczone formuły w Microsoft Office Excel umożliwiają użytkownikowi na tworzenie raportów usprawniających proces podejmowania decyzji. Program udostępnia predefiniowane szablony raportów, dzięki którym dane prezentowane są w zwięzły i przejrzysty sposób.

Istnieją trzy podstawowe typy narzędzi Jet Reports:

 • Jet Express – narzędzia, które wprowadzają proste metody tworzenia raportów w Microsoft Excel. Jest to idealne rozwiązanie dla indywidualnego użytkownika.
 • Jet Essentials – to sposób na zaawansowane raportowanie, które powstało z myślą o pracy grupowej.
 • Jest Enterprise – jest to najbardziej zaawansowane metoda raportowania, która dodatkowo umożliwia tworzenie szybkich wielowymiarowych analiz, a także tworzenie prezentacji wizualnych.

 

Targit BI Suite

Kolejnym zaawansowanym narzędziem, który umożliwia przeprowadzenie zaawansowanej analizy danych jest Targit BI Suite. To rozwiązanie dopasowane do oprogramowania ERP – Microsoft Dynamics NAV.

Kluczem do sukcesu każdej firmy, bez względu na jej wielkość, czy branże jest skuteczne zarządzanie oparte na prawidłowo wykonanych analizach. Ważne jest aby proces decyzyjny opierał się na prawidłowo przetworzonych danych. Kluczem do sukcesu wydają się być narzędzia analityczne, które znacznie przyśpieszają oraz upraszczają proces podejmowania decyzji.

Zarówno duże korporacje, jak i firmy z sektora MŚP do właściwego funkcjonowania potrzebują prawidłowo prowadzonych analiz i raportów. Jednak zgodnie z badaniami, większość firm nie jest w stanie poradzić sobie z przetwarzaniem dużych ilości danych, a co za tym idzie tworzone raporty i zestawienia często mijają się ze stanem faktycznym.