Migracja danych we wdrożeniach systemu ERP

Migracja danych we wdrożeniach systemu ERPMicrosoft Dynamics NAV (Navision) jest z reguły bardzo czasochłonna. Większość pracy związanej z przygotowaniem danych do migracji leży po stronie klienta. To zaś powoduje, że proces nastręcza wielu problemów.

Migracja danych we wdrożeniach systemu ERP, w wielu oddziałach tej samej firmy

Z tego powodu na potrzeby projektów dla firm z wieloma oddziałami, w ramach których migracja jest przeprowadzana wielokrotnie w różnych oddziałach, przygotowujemy specjalne narzędzie usprawniające cały proces. Jest ono tworzone na potrzeby konkretnej firmy wielooddziałowej, gdzie realizujemy rollout Microsoft Dynamics NAV (Navision). Musi ona bowiem uwzględniać specyfikę firmy. Niekiedy wykorzystywane są w tym celu arkusze MS Excel. W innych sytuacjach, tak jak poniżej, budujemy odpowiednie narzędzie w systemie Microsoft ERP.

Weryfikacja danych przed migracją

Narzędzie służy po pierwsze do weryfikacji danych w systemie ERP.

Przykłady zastosowania:

  • weryfikacja, czy wszystkie przyjęcia i wydania są zafakturowane w dniu migracji danych, tak aby zagwarantować poprawność danych magazynowych po migracji;
  • dzięki dodaniu do niektórych kartotek pola „Nie przenoś” („Do Not Transfer”), możliwa jest identyfikacja zapasów, które z różnych względów nie zostaną przeniesione do nowej bazy danych;
  • weryfikacja, czy zapas dodany do grupy „Nie przenoś”, nie występuje na jakimś zamówieniu, które zostanie zaimportowane do nowej bazy danych, lub czy taki zapas nie ma jakichś stanów magazynowych. W takich sytuacjach zapasy muszą zostać zaimportowane do docelowej bazy danych.
  • Uwzględniając te i wiele innych czynników, narzędzie weryfikuje dane przeznaczone do migracji i wyświetla raport błędów, na podstawie którego należy poprawić dane. Pozwala to zautomatyzować bardzo czasochłonny etap projektu, jakim jest migracja danych.

Usprawnienie finalnej migracji danych

Narzędzie asystuje również w trakcie przeprowadzania migracji danych:

  • umożliwia wygenerowanie paczek z plikami dla każdej z firm ze źródłowej bazy danych i zaimportowanie ich do docelowej bazy danych, łącznie ze zmianą numeracji kartotek i migracją ustandaryzowanych wymiarów;
  • umożliwia również wygenerowanie bilansu otwarcia. Narzędzie pobiera salda z kont ze źródłowej bazy danych i na ich podstawie generuje odpowiednie zapisy w dziennikach w bazie docelowej.