System ERPMicrosoft Dynamics NAV – opis funkcjonalności Rachunek Kosztów (Cost Accounting)

Kolejną funkcjonalnością w Microsoft Dynamics NAV (Navision) jest moduł o nazwie Rachunek koszów (ang.  „Cost Accounting”). We wcześniejszych wersjach Dynamics NAV moduł ten był dostępny w Niemczech pod nazwą „Kostenstellenrechnung”. Obecnie Cost Accounting jest dostępny w wersji W1, czyli będzie można z niego korzystać w wersji przeznaczonej dla wszystkich państw.

cost accounting

Moduł pozwala zapoznać się z kosztami i przychodami prowadzenia działalności gospodarczej oraz analizować następujące dane:

 • typy kosztów wynikających z prowadzenia firmy,
 • miejsce postawania kosztów,
 • nośniki kosztów.

Rachunek kosztów ang.Cost Accounting umożliwia alokację rzeczywistych oraz zabudżetowanych kosztów w celu analizy i oceny rentowności firmy stanowiąc zaawansowany program księgowy.

Moduł zawiera następujące komponenty:

 • typy kosztów, centra kosztów oraz nośniki kosztów,
 • zapisy kosztów oraz dzienniki kosztów,
 • alokacje kosztów,
 • budżetowanie kosztów,
 • raportowanie kosztów.
 • W dzisiejszym artykule chciałbym w skrócie wyjaśnić znaczenie trzech części składowych modułu (typy, centra i nośniki kosztów):
 • Typy kosztów
 • W module tworzy się dodatkowy plan kont tzw. „Plan typów kosztów”:

Następnie definiuje się powiązania typów kosztów z wynikowymi kontami księgi głównej. Typy kosztów można też pobrać z planu kont i potem w razie potrzeby dokonać zmiany.

 • Centra kosztów
  Mogą to być działy firmy, wg których są analizowane koszty
 • Nośniki kosztów
  Przykładowym nośnikiem kosztów są grupy towarów w firmie handlowej:

W drugiej części artykułu opiszę kolejne komponenty modułu: zapisy, dzienniki, alokacje, budżetowanie i raportowanie kosztów.