System ERPMicrosoft Dynamics NAV (Navision) – opis funkcjonalności Rachunek Kosztów

W pierwszej części zobrazowałem typy, centra i nośniki kosztów. Dzisiaj przedstawię następne części składowe Rachunku kosztów- funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV.

Zapisy kosztów
Do analiz i raportów wykorzystuje się zapisy kosztów, które mogą powstawać podczas księgowania zapisów księgi głównej lub po uruchomieniu odpowiedniego skryptu alokującego koszty z ogólnych wymiarów kosztowych na bardziej szczegółowe centra kosztowe lub nośniki kosztów.
Zapisy kosztów mogą także powstać z dodatkowych księgowań w dzienniku kosztów oraz z wykorzystania zdefiniowanego wcześniej budżetu kosztów.

Alokacje kosztów
Alokacje umożliwiają przeksięgowanie kosztów i przychodów pomiędzy typami kosztów, centrami kosztowymi oraz nośnikami kosztów.
Jest to bardzo elastyczny mechanizm umożliwiający zarówno alokację:

  • statyczną czyli na postawie stałych udziałów procentów lub
  • dynamiczną czyli np.: bazującą na przychodach nośników kosztów w danym okresie

Daną alokację można zaksięgować i w razie potrzeby wycofać jeśli okaże się, że chcieliśmy uzyskać inną analizę kosztów.

Budżetowanie kosztów
W module „Rachunek kosztów” użytkownik może zdefiniować budżety kosztów.
Budżety mają podobną strukturę do budżetów w Księdze Głównej, można także skopiować budżety z Księgi Głównej do budżetów kosztów.

Raportowanie kosztów
Moduł zawiera raporty prezentujące koszty w różnych kontekstach, niektóre z raportów pozwalają zna zdefiniowanie własnych kolumn:

Rachunek kosztów

Można także przenalizować koszty w okresie z planu typów koszów:

Rachunek kosztów

Jednak najbardziej elastycznym sposobem definiowania raportów jest wykorzystanie standardowego arkusza kont, który został rozszerzony o możliwość wybrania typów kosztów:

Rachunek kosztów

Rachunek kosztów

Według mnie moduł ten jest świetnym uzupełnieniem dotychczasowych mechanizmów do analizy kosztów stanowiąc tym samym zaawansowany program księgowy. Bardzo przydatnym elementem tego modułu jest możliwość alokowania kosztów już po zaksięgowaniu dokumentów, co do tej pory nie było możliwe w tak prosty sposób.

Ponadto integracja modułu Rachunek kosztów z arkuszem kont powoduje, że użytkownik sam może zdefiniować raporty, które go interesują.