Zarządzanie produkcją i logistyką w systemie ERP – Microsoft Dynamics NAV

W Microsoft Dynamics NAV w wersji 2013 pojawił się nowy standardowy moduł o nazwie „Kompletacja” (ang. „Assembly Management”).
We wcześniejszych wersjach Microsoft Dynamics NAV (Navision), moduł był znany jako granula 4065 „Kitting” jednak był on dostępny tylko dla niewielu krajów takich jak: Francja, Kanada, Austria, Australia. Obecnie „Kompletacja” jest dostępna w wersji W1, czyli będzie można z niej korzystać w wersji także dla wszystkich państw.

Moduł o nazwie Kompletacja

Nowe rozwiązanie zastąpiło dotychczasową funkcjonalność zestawienia komponentów (tzw. BOM-ów *), która ze względu na pewne ograniczenia i założenia w obliczaniu kosztu zestawu była właściwie nieużyteczna. Warto podkreślić, że moduł jest przydatny dla firm, które dostarczają swoje produkty jako komplety. Komplet może składać się z zapasów, innych kompletów, a także z zasobów.

Zasobem z kolei może być praca człowieka lub maszyny, ale nie może to być maszyna ani gniazdo robocze znane z modułu produkcji. Z mojego doświadczenia wynika, że zaletą takiego rozwiązania jest możliwość kompletowania zestawów i poprawnego obliczania kosztów bez wykorzystania modułu produkcji, co oczywiście jest o wiele tańsze jeśli chodzi o licencję.
zarządzanie produkcją
Dobrym przykładem zestawu może być komputer składający się z jednostki centralnej oraz monitora. Dodatkowo do każdego zestawu doliczane są 2 godziny na instalację oprogramowania.
„Kompletacja” może wspierać następujące funkcjonalności oraz cechy:

 • wykorzystanie kompletów w ofertach, zamówienia oraz zamówieniach zbiorczych sprzedaży,
 • obliczanie daty dostawy na podstawie dostępności komponentów,
 • modyfikowanie kompletów w procesie sprzedaży,
 • pełną integrację z mechanizmem rezerwacji zapasów na poziomie kompletu oraz komponentów,
 • pełną integrację z modułem sprzedaży, planowania oraz magazynem.

Nawiązując do wspomnianych wcześniej zapasów, należy wspomnieć, że ich skompletowanie może być wynikiem dwóch procesów:

 1. Kompletacji na zamówienie
 2. Kompletacji na magazyn

W procesie kompletacji na zamówienie najpierw tworzone jest zamówienie sprzedaży, po wprowadzeniu kompletu do zamówienia i podania ilości system automatycznie utworzy zamówienie kompletacji:

System ERP sprawdza także czy stan magazynowy komponentów jest wystarczający do wykonania kompletacji, jeśli nie to pokazuje ostrzeżenie.
W momencie księgowania wydania z zamówienia sprzedaży z magazynu system kompletuje zestaw tworząc jednocześnie zaksięgowane zamówienie kompletacji.
Z kolei kompletacja na magazyn umożliwia skompletowanie zestawów i składowanie ich na magazynie zanim zostaną wykorzystane w procesie sprzedaży. Niesprzedane zestawy można także zdekompletować wykorzystując również zamówienie kompletacji.
Miałem okazję realizować wdrożenie systemu z wykorzystaniem tego modułu, jeszcze w jednej poprzedniej wersji Dynamics NAV 5.0, w firmie zajmującej się sprzedażą grzybów w różnych opakowaniach i różnych konfiguracjach.

Moduł sprawdził się bardzo dobrze z kilku powodów

 • ograniczenia kosztów licencji – nie trzeba było kupować licencji z produkcją BRL **, Advanced wystarczył tańszy użytkownik Business Essentials ***,
 • poprawnego obliczenia przez system kosztów kompletu na podstawie jego komponentów,
 • obsługi dekompletacji, czyli rozłożenia niesprzedanego kompletu na komponenty,
 • poprawnego rozliczania korekt sprzedaży z kompletami,
 • łatwego ustawienia i późniejszego wykorzystania.

Według mnie moduł kompletacji jest dobrą alternatywą dla modułu zarządzania produkcją. Warto jednak pamiętać, że najlepiej sprawdza się to w przypadku gdy firma konfekcjonuje zestawy lub proces produkcji jest mało skomplikowany.

_____________________________________
* BOM (Bill of Materials) – jest to lista komponentów oraz części niezbędnych do wytworzenia produktu końcowego.
** sposób licencjonowania Microsoft Dynamics NAV
*** sposób licencjonowania Microsoft Dynamics NAV