Konsolidacja systemów ERP

Standaryzacja, czy konsolidacja systemów ERP, a więc wdrożenie tego samego systemu (np. Microsoft Dynamics NAV) w różnych oddziałach, przynosi globalnym firmom szereg korzyści. Założeniem jest, że standaryzujemy również dane, procesy i funkcjonalności. W tym poście chciałbym omówić kilka najważniejszych korzyści.

1.    Standaryzacja raportowania – ułatwia zarządzanie, kontrolę i porównywanie oddziałów.
2.    Standaryzacja procesów:

  • Czerpanie korzyści z dobrych doświadczeń najlepszych podmiotów w grupie.
  • Łatwiejszy start nowych oddziałów lub dodawanie do organizacji zakupionych spółek.
  • Przejrzystość w porównywaniu efektów pracy różnych oddziałów.
  • Obniżenie średnich kosztów i podwyższenie jakości – możliwość przygotowania procesu dla większej ilości podmiotów. Przy globalnym projekcie nie ma potrzeby wielokrotnego analizowania i modelowania tego samego procesu biznesowego. Jeśli przygotujemy tylko jeden proces dla wszystkich spółek, wówczas koszt jego implementacji spada.
  • Mniejsze ryzyko błędów przy wdrożeniach w oddziałach.
  • Przejrzystość łańcucha dostaw – zwłaszcza w ramach relacji pomiędzy firmami wewnątrz grupy.

3.    Łatwiejsze do osiągnięcia globalne cele firmy.

Zgodnie z NAV Global Standardization and Roll-out Methodology są one definiowane na etapie Strategii i później wdrażane grupowym rozwiązaniu ERP na etapie Global Template. Więcej o fazach projektu globalnego realizowanego zgodnie z metodyką NGSRM (NAV Global Standardization and Roll-out Methodology) można znaleźć na naszej stronie internetowej.
4.    Wyższa jakość danych.

Dzięki modułowi Master Data Management System mamy kontrolę nad danymi i możemy nimi zarządzać. Zgodnie z założeniami projektu dane podstawowe nie są modyfikowane lokalnie. Jedyne zmiany są możliwe do wprowadzenia w centralnej bazie danych. Więcej na temat modułu Master Data Management System można znaleźć na naszej stronie internetowej.
5.    Obniżenie kosztów:

  • Roll-outy – ich średni koszt spada w trakcie trwania projektu globalnej konsolidacji systemów ERP. Dodatkowo samo wdrożenie systemu Microsoft Dynamics NAV, w ramach którego wiele ustawień, procesów i funkcjonalności jest przygotowanych już na etapie Global Template też jest tańsze niż w przypadku typowego wdrożenia. Więcej na temat spadku kosztów w trakcie globalnego roll-outu można znaleźć w poście: One or global team of consultants…
  • Wsparcie – możliwość zorganizowania helpdesku w formie 3 poziomów wsparcia optymalizuje jego koszty w firmie międzynarodowej korzystającej z Microsoft Dynamics NAV.
  • Rozwój systemu – wdrożenie jakiejkolwiek zmiany w systemie ERP wykorzystywanym w międzynarodowej organizacji jest dużo tańsze, jeśli system jest ustandaryzowany, czyli oddziały pracują na tej samej wersji, mają skonsolidowane dane, ustandaryzowane procesy i ustawienia oraz te same funkcjonalności.

6.    Przepływ informacji w firmie globalnej.

Dzięki Microsoft Dynamics NAV możemy mówić o lepszej jakości danych na poziomie systemowym – dzięki zarządzaniu danymi podstawowymi, czy wewnętrznemu EDI. Na poziomie poza systemowym – dzięki standaryzacji danych, procesów, ustawień czy funkcjonalności – użytkownicy mogą w prostszy sposób komunikować się między sobą. Wszystkie oddziały korzystają z tego samego narzędzia. W ten sposób systemy ERP przestają być przeszkodą w komunikacji. Znikają bariery na zasadzie różnic w numeracji zapasów, czy w procesach. Środowisko pracy staje się bardziej spójne. Ludzie odnoszą się do tych samych analogii. Mamy identyczne narzędzia niezależnie od oddziału, a pracownicy przeszli te same szkoleniach i dysponują tą samą dokumentacją.
7.    Optymalizacja infrastruktury.

Serwery i ich moce obliczeniowe są lepiej wykorzystane przy ustandaryzowanym systemie ERP. Obniżone są koszty licencyjne SQL Sever. Całe środowisko jest zarządzane w jednym miejscu, przez jedną firmę. Firma międzynarodowa nie ponosi zatem wielokrotnie tego samego kosztu instalacji systemu w oddziale. A przypomnijmy, że wymagania w tym zakresie rosną wraz z każdą nową wersją Microsoft Dynamics NAV. Koszty utrzymania są współdzielone przez wszystkie podmioty, a co za tym idzie są też odpowiednio niższe. Budowane jest jedno odpowiednio silne środowisko dla wszystkich podmiotów. Nie ma zatem konieczności stawiania takiego środowiska osobno dla kolejnych podmiotów gdzie wdrażany jest skonsolidowany system ERP Microsoft Dynamics NAV.
8.    Lepsze wykorzystanie licencji Microsoft Dynamics NAV.

Skonsolidowany system ERP umożliwia zmniejszenie ilości użytkowników jednoczesnych w licencji. Jest to możliwe przy założeniu, że mówimy o jednym środowisku bazodanowym (wiele serwerów bazodanowych w jednym miejscu, nie koniecznie z jedną bazą danych dla wszystkich firm).