Wdrożenia ERP

Czyli jak firma powinna podejść do wdrożenia ERP,  aby system ERP (Microsoft Dynamics NAV, Navision) działał na wysokim poziomie i wpłynął na jej rozwój.

Na rynku mamy sporo dobrych systemów ERP. Nie brakuje też firm IT z kompetencjami by wdrożenie zrealizować z sukcesem. Czy jednak tylko klasa systemu i kompetencje partnera decydują o powodzeniu projektu? Doświadczanie IT.integro pokazuje, że ogromne znaczenie mają również ludzie (pracownicy), którzy biorą w nim udział.

Kiedy system ERP działa na wysokim poziomie?

Na poprawne działanie systemu ERP w firmie składają się trzy czynniki: system,  dane i ludzie, którzy będą z niego korzystać. Dopiero połączenie tych elementów gwarantuje wysoką jakość wdrożenia. Musimy więc wybrać dobry system i kompetentnego partnera, który go wdroży. To jednak nie gwarantuje jeszcze, że rozwiązanie będzie działało na wysokim poziomie. Musimy mieć też dobre dane i pracowników przygotowanych do projektu. Istotne jest jakie posiadają cechy, umiejętności, wiedzę i doświadczenie. To oni będą prawdopodobnie najtrudniejszą materią w projekcie. Ich poziom wpływa też na dwa pozostałe elementy.

System – dobrej klasy aplikacja

Bywa, że po stronie klienta pracujemy z osobami z dużą wiedzą o systemach informatycznych. One szybko zauważają zalety budowy aplikacji tworzonych przez najlepszych na świecie dostawców. Doświadczenie IT.integro pokazuje, że inżynieria programowania w takich firmach jest naprawdę znakomita. Nie mamy też złudzeń, że tego rodzaju systemy to naprawdę inny – wyższy poziom.

Dane – dobra jakość danychwdrożenia ERP

Przygotowanie migracji danych do nowego systemu wymaga wysiłku. Ich proste kopiowanie ze starych systemów to kiepskie rozwiązanie. Pojawiają się wtedy duplikaty, a dane nie są spójne. Idealnie jeśli pracownicy po stronie klienta podejdą do zadania sumiennie i dokonają ich przeglądu (tzw. oczyszczania) tak, aby np. określony nabywca występował tylko raz w systemie. Warto dbać o szczegóły. Na przykład poświęcić czas na przepisanie nazw kontrahentów wg. podobnego wzorca. Takie podejście umożliwia uzyskiwanie rzetelnych zestawień. Dopiero wtedy aplikacja staje się solidnym źródłem informacji. Znów więc to ludzie (ich sumienność) determinują późniejszy poziom działania systemu ERP.

Ludzie

Wiedzieć, czego się chce

Bardzo ważne jest, aby po stronie klienta były osoby, które dokładnie wiedzą czego chcą. To daje gwarancję, że potraktują system po prostu jako narzędzie do osiągnięcia celów. Jeśli cele są konkretne, a partner wdrożeniowy kompetentny – nawiązuje się dobra relacja, interakcja. Dzięki niej łatwo określić co dokładnie chcemy zbudować aby zrealizować oczekiwania klienta.  Przykładem konkretnego celu jest optymalizacja produkcji względem czasów przezbrojeń. Tak długo jak firma będzie realizować pilne zlecenia z pominięciem ustalonego harmonogramu, trudno będzie o optymalizację. Dopiero ludzie pracujący według pewnych wytycznych umożliwiają osiągnięcie celów. Sam poprawnie ustawiony w systemie proces nie wystarczy.