Jak firma powinna podejść do wdrożenia,  aby system ERP (Microsoft Dynamics NAV, Navision) działał na wysokim poziomie i wpłynął na jej rozwój.

Wdrożenia systemu ERP a mentalność projektowa i konsekwencja

Wdrożenia systemu ERP to procesy, dlatego wymagają podejścia projektowego. Kluczowa jest tu konsekwencja. Pewnym standardem jest korzystanie przez partnerów wdrożeniowych z metodyki.  Natomiast konsekwencja realizacji założeń z niej wynikających jest czymś zupełnie innym. Przykładem może być praca z ściśle określonym zespołem, albo trzymanie się harmonogramu. W każdym projekcie zdarzają się błędy, nieterminowość itd. Jeśli jednak będą z nich wyciągane wnioski, poziom wdrożenia pozostanie wysoki. Konsekwencja powoduje, że pracownicy podchodzą do zadań projektowych bardzo poważnie. Jest to widoczne na późniejszych szkoleniach. W takich firmach ludzie są zmotywowani do nauki, a gdy potrafią posługiwać się narzędziem jakim jest system, o wiele efektywniej go wykorzystują. Czyli firma może odnieść tzw. szybszy zwrot z inwestycji w system ERP.

IT.integro prowadzi również projekty zagraniczne. Daje nam to doświadczenie, które staramy się przenosić do firm polskich. Staramy się przekazywać klientom, że każde zadanie powinno mieć określone:

  • cele,
  • harmonogram,
  • kompetentnych wykonawców.

Od pracowników nie przyzwyczajonych do takiego podejścia, trudno wyegzekwować konsekwencję w projekcie wdrożeniowym. Zwłaszcza gdy dochodzi do jakiś zdarzeń nieplanowanych (nieterminowość, brak doświadczenia, zdarzenia losowe). Teoria zarządzania projektami przewiduje co robić w takich sytuacjach. Znów wymaga to jednak konsekwencji.

Rozwiązaniem jest nauka, praktyka i wdrażanie podejścia projektowego w firmach. To przyda się nie tylko przy wdrożeniu systemu ERP. Każda firma chce się rozwijać, otwierać nowe oddziały, wprowadzać nowe produkty. Kadra przyzwyczajona do podejścia projektowego łatwiej będzie te cele realizować. Wdrożenia systemu ERP są dobrą okazją, aby takie praktyki wprowadzić na stałe.

Kompetencje kluczowych osób

Kluczowe osoby w firmie klienta decydują o kształcie przyszłego rozwiązania. Ich kompetencje oznaczają jednak w tym wypadku nie tylko dobrą znajomość swojego obszaru pracy. Fundamentalne jest również bardzo dobre poznanie nowego systemu. Jeśli na projektach spotykamy ludzi z doświadczeniem wdrożenia w metodyczny sposób, to z reguły później system jest lepiej wykorzystywany, a projekt przebiega sprawniej.

Za każdym systemem ERP stoi pewna myśl. Tym lepsza im lepszy system. W trakcie wdrożenia niejednokrotnie okazuje się, że system wymusza zmiany organizacyjne. Bardzo ważne aby ludzie w firmie klienta byli otwarci na te zmiany. To otwartość, elastyczność sprawiają, że nowoczesne rozwiązania (owa myśl systemu) mogą zmienić firmę. Pamiętajmy, że za producentami dobrych aplikacji ERP stoi ogromne doświadczenie i wiedza. Microsoft w tym roku na badania i rozwój przeznaczy 9,4 mld USD (najwięcej wśród firm IT na świecie). Nad systemami takimi jak Dynamics NAV pracują najlepsi specjaliści. Aplikacje te oferują więc klientowi wielkie możliwości. Kluczem do sukcesu jest to, aby klient wykazał się podobnym entuzjazmem. Aby jego pracownicy na szkoleniach ‘wycisnęli soki’ z konsultantów, próbując się jak najwięcej dowiedzieć. Bo to właśnie pracownicy są kanałem, przez który know-how Microsoftu może być wniesione do firmy.